Covid-19

informasjon

Norske myndigheter har lagt ut informasjon om reiser til Frankrike på:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_frankrike/id2429004/ 

Frankrike informerer bl.a. på følgende nettside https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Anbefalinger (på engelsk) til utlendinger som reiser til Frankrike finnes på hjemmesiden til det franske utenriksdepartementet: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/ 
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19 

Alle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom de ikke allerede har gjort det. Dette gjelder også "fastboende" nordmenn.